In 2014 werd Ursula Bekhuis-Groothuis namens Gemeentebelangen/VVD gekozen als raadslid voor de gemeente Tubbergen. Toen haar in 2018 gevraagd werd of ze wethouder zou worden als ze de kans kreeg, zei ze ‘ja’ en korte tijd later maakte ze inderdaad deel uit van het college van burgemeester en wethouders. De volgende verkiezingen duren nog even, maar ze zou nog wel een periode aan willen blijven. “Ik vind het een cadeautje dat ik dit werk mag doen en vanuit deze positie een bijdrage mag leveren aan de gemeente Tubbergen. Ik vind het een mooie rol en vier jaar is wel een beetje kort om ambities echt te kunnen verwezenlijken.” Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen bespreekt met de wethouder, in willekeurige volgorde, een aantal onderwerpen.

Mijn dorp 2030
Het is een breed onderwerp, Mijn dorp 2030. “Onze gemeente bestaat uit negen actieve dorpen. We weten allemaal dat de maatschappij verandert. Wat nu vanzelfsprekend is, hoeft dat over een paar jaar niet meer te zijn. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de houdbaarheid van voorzieningen en de vraag of een school open kan blijven bij een teruglopend aantal leerlingen. Om elke kern ook in de toekomst levendig te houden, moeten we met elkaar actief blijven. Binnen Mijn Dorp 2030 werken we als inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente samen aan een leefbare toekomst. Wij als gemeente komen daarbij niet met vooropgestelde plannen, maar gaan in gesprek met onze inwoners. Wat is volgens hen nuttig en noodzakelijk, wat kunnen zij zelf en waarin kunnen wij ondersteunen? Op die manier ontstaan er mooie toekomstvisies.” De aanpak is per kern anders en dat leidt lokaal tot mooie initiatieven, zoals het opzetten van een dorpshuiskamer in Manderveen, een speelveld achter de school in Mariaparochie-Harbrinkhoek, een nieuwe school in Geesteren, een overkoepelende website voor verenigingen in Manderveen, etcetera.

“Ik vind het een cadeautje dat ik dit werk mag doen en een bijdrage mag leveren aan de gemeente Tubbergen”

Ondernemersprijs Tubbergen
Vorig jaar, op 14 november, werd voor de eerste keer de Ondernemersprijs Tubbergen georganiseerd. Er werden oorkondes en mooie prijzen uitgereikt aan ondernemers in de categorieën Ondernemersprijs, Startersprijs en Publieksprijs, respectievelijk Kamphuis Sloopwerken, Stayble en Leonie Braakhuis. Gezien het succes vindt de Ondernemersprijs Tubbergen,mits corona dit toelaat, dit jaar weer plaats, op 19 november. “Deze prijs is belangrijk, want we hebben als gemeente en als samenleving ondernemers hard nodig. Zij zorgen voor werkgelegenheid, behoud van onze jeugd, leefbaarheid van de kernen, ze steunen het verenigingsleven en ze creëren de noodzakelijke reuring. Mede dankzij de ondernemers is het een voorrecht om hier te mogen wonen en werken, zij leveren een grote bijdrage aan een mooi totaalplaatje. En alleen al daarom zou ik willen zeggen dat een beetje minder bescheidenheid wel zou mogen. Onze ondernemers dragen voor een belangrijk deel bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Dat is iets waar we heel blij mee mogen zijn.”

“We hebben als gemeente en als samenleving ondernemers heel hard nodig”

Verbinden
Een van de doelstellingen die bij Bekhuis hoog op de agenda staat, is het onderling verbinden van bedrijven. “Een onderdeel daarvan is het met elkaar in contact brengen van de verschillende ondernemersverenigingen. Verder vind ik het belangrijk om zelf ook bij bijeenkomsten aanwezig te zijn; ondernemers en gemeente moeten elkaar immers zien te vinden.” Een belangrijke rol in de communicatie met ondernemers speelt bedrijfsconsulent Bianca Menderink. “Bianca vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Vragen van ondernemers worden elke maandag besproken in het Ondernemersserviceteam, een praktisch ingestelde werkgroep waarin alle afdelingen die met ondernemers te maken hebben zijn vertegenwoordigd. Laagdrempeligheid is bij de communicatie heel belangrijk; ondernemers kunnen Bianca gewoon op haar mobiel bellen met welke vraag of suggestie dan ook. Die opzet werkt. Dat bleek bijvoorbeeld bij de gezamenlijke actie om de terrassen, vanwege corona, zo snel mogelijk en efficiënt uit te breiden. Overigens kunnen ondernemers mij ook altijd persoonlijk bellen. Ik ben in principe altijd voor iedereen beschikbaar, voor advies of welke vraag dan ook.” Een ander mooi voorbeeld van verbinding is de Innovatiehub, die geformeerd is door Saxion, in de persoon van Bas Olde Hampsink, maar door de gemeente wordt toegejuicht en waar mogelijk gefaciliteerd. In de Innovatiehub werken vier mkb-ondernemingen samen, die in overleg met de hubmanager opdrachten ophalen bij het Business Point van Saxion. “De Innovatiehub is een van de initiatieven om kennis en talent voor de regio te behouden en nieuw talent te scouten. Dat initiatief ondersteunen wij van harte, het is echt een meerwaarde voor de gemeente, ook waar het om verbinden gaat. De deelnemende ondernemers zijn enthousiast over de Innovatiehub en ik heb daarom opgeroepen om een tweede hub op te zetten.”

Koop in Tubbergen
Al snel na het uitbreken van het coronavirus besloot de gemeente Tubbergen om de ondernemers te steunen door samen met de ondernemersverenigingen de website www.koopintubbergen.nl in het leven te roepen. Alle ondernemers konden – en kunnen nog steeds – op de deze webshop gratis hun producten of diensten aanbieden. “De achterliggende gedachte is enerzijds dat inwoners op deze manier veilig thuis kunnen winkelen in hun eigen woonplaats met daarbij het gemak van snelle en veilige levering. En mensen maken daar ook gebruik van. Anderzijds speelt een rol dat het ook een gevoel van saamhorigheid teweegbrengt, een duidelijk herkenbare symbolische functie. Een paar maanden na het lanceren van de website kunnen we concluderen dat dit initiatief geslaagd is, wat ook blijkt uit reacties van de ondernemers zelf. Na de versoepeling van de regels heeft het er ook toe geleid dat meer mensen naar de winkels zelf toekwamen, een mooi vliegwieleffect.” Blijft www.koopintubbergen.nl in de lucht? “Voorlopig zeker en misschien dragen we de webshop te zijner tijd wel over aan de ondernemers zelf.”

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen

Website: www.tubbergen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *